Začiatok výstavby Bytový dom Horňany

Začiatok výstavby Bytový dom Horňany