Ako postaviť dom ?

Netrápte sa s touto otázkou, prenechajte všetko na nás. Stavebná firma TRENSING vyrieši Váš problém za Vás!

 Ako má vypadať DOBRÝ RODINNÝ DOM   

zaručuje podmienky pre zdravé bývanie, je postavený z nezávadných a kvalitných materiálov, obklopený zeleňou, má dostatok slnka a svetla, spĺňa požiadavky na nízke náklady bývania, má ľahkú údržbu.
Dobrý rodinný dom má slúžiť jeho obyvateľom a nie naopak.

Ako na to ?

Výstavba rodinného domu zahŕňa veľa krokov, ktoré musíte urobiť. Mysľou lieta aj veľa otázok : Ako začať? Aký spôsob výstavby rodinného domu zvoliť - svojpomocne, na kľúč alebo kombinovane? Ako postupovať? Na čo si dať pozor? Aké potrebujem dokumenty pred stavbou domu?
Veríme, že si práve tu v obsahu nájdete informácie, ktoré Vám pomôžu zodpovedať Vaše otázky.


1. FINANCOVANIE rodinného domu býva zväčša najväčšou životnou investíciou. Riešenie zafinancovania je prvým krokom k splneniu vášho   životného sna.
Možnosť financovania - vlastné zdroje, hypotekárny úver, stavebné sporenie, výhodné úvery bánk 
V prípade, že nemáte dostatok financii, túžite po vlastnom dome a nechcete sa zaviazať úvermi sú dve možnosti. Postaviť si dom svojpomocne, kde vás to výjde lacnejšie a stavbu môžete kedykoľvek pozastaviť. Druhá možnosť je kúpiť starší dom, ktorý ste schopní financovať z vlastných zdrojov a postupne ho prerábať. 
Alebo ďaľšou možnosťou je, že si necháte rodinný dom postaviť stavebnou firmou TRENSING,s.r.o., kde časť financií použijete z vlastných zdrojov a na zvyšok si požičiate. Ako ručenie za úver sa používa stavebný pozemok a samotná realizovaná stavba. Niekedy je potrebné ručiť ešte inou nehnuteľnosťou. Najlepšie je osloviť a poradiť sa s finančným poradcom. 
2. POZEMOK pre rodinný dom je veľmi dôležitá časť celého procesu stavby domu. Musíte pri vyberaní pozemku dbať na to, či je pozemok vhodný pre váš budúci dom.Veľkosť pozemku - najmenšie 300 - 400m² sú prevažne určené na radovú zástavbu, stredné 400 - 800m², minimálna šírka parcely 16m, veľké 1000 a viac m²,pre väčšie rodinné domy. Najvhodnejší tvar je obdĺžnik v pomere 2:3. Orientácia - najvhodnejšie je napojenie na komunikáciu od severu, čo umožní optimálne južné oslnenie obytných miestností, no v dnešnej dobe teploty dokážu vyskakovať aj na 34-36°C a stále viac ohlasov je za názor orientovať obytné miestnosti na východnú alebo západnú orientáciu, stojí rozhodne o tom pouvažovať. Rozloženie - kde sa bude rodinný dom zakladať - rovina a mierne svahovitý terén je ideálny,svahovité pozemky sú potrebné upravovať a tým sa stáva predražená celá výstavba. Vybavenosť inžinierskými sieťami - zistiť dostupnosť napojenia na inžinierské siete - voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telefón .Dopravná dostupnosť - prístup k budúcej stavbe, k pozemku by mala viesť vhodná príjazdová komunikácia. Cena - pokiaľ je pozemok opatrený inžinierskymi sieťami stáva sa drahším.

Na čo treba myslieť ?
- pozemok musí byť v územnom pláne vedený ako stavebný
- ďaľšie stavby v okolí by nemali prevyšovať náš dom
- v blízkosti by nemali byť priemyselné budovy, letisko, diaľnica, železnica, stĺpy vysokého napätia
- pozor na záplavové oblasti
- kde sa nachádza obchod, škola, škôlka, vzdialenosť od zamestnania
- predbežné informácie o histórii pozemku, o susedoch...

3. ZMLUVA so staviteľom - stavebnou firmou TRENSING,s.r.o. Firma s vami uzatvorí Zmluvu o dielo, zrealizuje stavbu alebo rekonštrukciu rodinného domu a vybaví všetky náležitosti, ktoré sa týkajú výstavby.

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA a STAVEBNÉ POVOLENIE každá stavba alebo rekonštrukcia je realizovaná na základe stavebnej dokumentácie.Celý projekt vypracováva oprávnená osoba - projektant, ktorý by mal v priebehu vypracovávania projektu konzultovať s vami a vašim staviteľom. Pred samotným projektovaním stavby si treba dať vypracovať štúdiu - prvý stupeň projektu - je to nákres, ktorý zosúladí vaše požiadavky. Projektantovi vysvetlíte svoje predstavy o rodinnom dome napr.počet izieb,podlaží,dispozičné riešenie, tvar strechy,garáž a iné. Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím  v stavebnom konaní. Obsahuje  údaje o urbanistickom začlenení stavby do územia, informácie o stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby, informácie o požiadavkách na zásobovanie energiou a vodou, odvod odpadových vôd , dopravné napojenie a parkovanie, údaje o vplyve stavby na životné prostredie, informácie o nezastavaných a zelených plochách a iné. Po vydaní územného rozhodnutia je treba podať návrh na vydanie stavebného povolenia . Súhlasné stanoviská elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí je dobré si zabezpečiť ešte pred požiadaním o stavebné povolenie. Stavebný úrad ohlási do 30 dní stavebné konanie. V prípade úspešného konania stavebný úrad vydá stavebné povolenie a to je štartovací dokument na začatie výstavby .
V prípade výstavby rodinných domov je možné zlúčiť územné rozhodnutie so stavebným konaním.
Projektová dokumentácia obsahuje : 
- situácia
- súhrnná technická správa
- technická správa jednotlivých častí (stavebná časť, kúrenie, plyn, zdravotechnická inštalácia, elektroinštalácie ....)
- výkresová časť (situácie, pohľady, rezy, pôdorysy, detaily)
- výkresové časti kúrenia,kanalizácie, prípojok, zti - vody, plynu vody kanalizácie
- preukaz energetickej náročnosti budovy
Projektant v priebehu vypracovávania projektu s vami  všetko prekonzultuje .

V prípade nedostatku vášho času sa môžete obrátiť na našu firmu, ktorá zabezpečí projektovú dokumentáciu aj stavebné povolenie za vás.

5. STAVBA ZÁKLADOV a ZÁKLADOVEJ DOSKY je veľmi dôležitou súčasťou stavby a základom hrubej stavby a preto je lepšie si prizvať odborníkov.
- pri zložitejších RD sa vytýčenie RD  zabezpečí geodetom a pri jednoduchších stavbách osadenie RD zabezpečí zhotoviteľ
- vyrovná sa terén, odoberie sa ornica
- zemné práce - za pomoci mechanizácie sa vykopú základové pásy alebo jama . 
- začistenie základov základovej dosky sa vykonáva ručne
- pred betonážou základov sa osadí zemniací pás pre bleskozvod a debnenie pre všetky prestupy sietí
- betónovanie - najprv sa zalejú základové pásy betónom, potom sa postaví debnenie , ktoré ohraničuje tvar základovej dosky, po vyzretí sa zašaluje deka, prevedie sa armatúra a zaleje sa betónom.
- dokončovacie práce - betón proti rýchlemu vysychaniu polievame 

6. HRUBÁ STAVBA je to vlastne prevedenie zvislých konštrukcií stien a priečok, zhotovenie komínového telesa, realizácia vodorovných konštrukcíí stropu,prekladov a prievlakov, monolitického schodiska, realizácia strešnej konštrukcie, včetne systému odvodnenia strechy - odkvapy. Aký dom chcete? Montovaný, drevodom, murovaný, z keramickej tehly, z pórobetónových tvárnic....Možností je skutočne veľa. Stavebný materiál je potrebný vybrať v rámci realizácie projelktovej dokumentácie . Ak ste nerozhodní nechajte to na nás poradíme vám.
7. VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE to sú rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie a kúrenie. Dať si pozor na správny výber materiálu a jeho certifikáciu, nafotenie rozvodov,pri elektrine si ujasniť rozmiestnenie elektrospotrebičov, svetiel, vypínačov a zásuviek. Pri zle prevedenom podlahovom kúrení je oprava najdrahšia. Potrebná je revízia elektroinštalácie domu, rozvody plynu, bleskozvod, tlakové skúšky UK a rozvodov vody. Tieto revízie sa predkladajú ku kolaudácii. Spoľahnite sa na nás.
8. STRECHA nielen chráni stavbu ale aj zvýrazňuje a určuje vzhľad celého domu. Je veľmi dôležitý výber tvaru strechy,strešnej krytiny,hydroizolačného a zateplovacieho systému. Nesmieme zabudnúť na odkvapový systém, strešné okná či vývod na komín,svetlíky a iné. Strešné krytiny môžu byť - z pálených  alebo betónových tašiek, vlákno cementové krytiny, plechové krytiny,asfaltové alebo plastové šindle. Dôležitý pre strechu je bleskozvod. Poradíme čo je dobré a za prijateľnú cenu.
9. OSADENIE OKIEN A DVERÍ tu sa blížime už k úspešnému koncu. Na trhu je veľké množstvo okien a tiež dveri, treba si len správne vybrať. Do vynechaných otvorov sa osadia okná a zaistia sa do správnej polohy,vyplnia a utesnia sa špáry, osadia sa parapety. Osádza sa aj garážová brána   .
10. VNÚTORNÉ ÚPRAVY POVRCHOV  omietky (podľa typu vápeno cementové, sádrové, tepelno izolačné) potery (cementové ,anhydridové , suché potery), sádrokartónové podhľady , obklady a dlažby, parkety ,maliarske práce a tapety .
11. DOKONČOVACIE PRÁCE osadenie zásuviek, vypínačov, svietidiel, zvončeka, umývadiel, sprchy, vane, batérie, WC,na okná žalúzie a bezpečnostné systémy.

12. ZATEPLENIE A FASÁDA vzhľadom neustálemu rastu cien za energie sa v dnešnej dobe kladie dôraz na kvalitné zateplenie stien, podlách a stropov, ktorý zvyšuje tepelný odpor a udržuje tak v interiéri vhodnú teplotu a šetrí prevádzkové náklady na energie. 
13. ÚPRAVA EXTERIÉRU urovnanie zeminy, výsadba trávy a kvetov, obklady terás, oplotenie.