Kontakt                                 

 

Fakturačná adresa                                             

TRENSING, s. r. o.                                                                              
Pod Skalkou 661 / 2                                                                           
911 01 Trenčín                                                                                                                                               

mobil : 0905 74 33 74
e-mail: trensingtn@gmail.com                                                         
 

Realizácia stavieb - poradenstvo 
Výkon stavebného a technického dozoru
                                                   

mobil: 0905 74 33 74                                                                          

e-mail: trensingtn@gmail.com                                                            

Kontaktujte nás