Začiatok výstavby bytový dom Horňany

Začiatok výstavby bytový dom Horňany