Bytový dom Horňany,použité materiály Schönox 1K DS,HA,CFK,BF,WD Flex, ES

Bytový dom Horňany,použité materiály Schönox 1K DS,HA,CFK,BF,WD Flex, ES