Rekonštrukcia a použité Schönox materiály Koš.Podhradie

Rekonštrukcia a použité Schönox materiály Koš.Podhradie