Oporný múr Parizánska ul. Trenčín

Oporný múr Parizánska ul. Trenčín